ADHD en verslaving

ADHD komt voor bij 15 tot 25% van de volwassenen die een behandeling zoeken voor een stoornis in het gebruik van middelen (SGM). Bekend is dat bij verslaafden screening op ADHD zo vroeg mogelijk gedaan moet worden. 
Bij alle mensen met ADHD zou ook gevraagd moeten worden naar middelengebruik en andere verslavingen. Genetische factoren en genomgevingsinteracties blijken de belangrijkste rol te spelen bij het ontstaan van deze co-morbiditeit en dat ADHD en SGM veel neurobiologische kenmerken delen.
Hierover gaan de experts hoogleraar verslavingszorg Wim van den Brink en verslavingsarts Ineke de Noord 
met elkaar in gesprek onder leiding van psychiater Dion Leiblum.