Informatie voor ouders en gezinsleden

Het dagelijks leven met een kind met ADHD betekent voor gezinnen vaak een grote belasting. In deze brochure willen wij de ouders/ verzorgers van kinderen met ADHD informeren over ADHD en school.