ADHD bij kinderen en jongeren – oorzaken en gevolgen

 

Wanneer de diagnose ADHD vaststaat, rijst de vraag welke behandelmogelijkheden er bestaan en welke de juiste voor het kind of de jongere zijn. Veel ouders zijn aanvankelijk onzeker over wat het leven met ADHD voor hen en hun kind betekent. De behandeling biedt vaak de kans het leven van het kind en het gezin positief te beïnvloeden.

Aan het begin van de behandeling gaat het vooral om overdracht van kennis en voorlichting over de aandoening. Dat helpt kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD en ouders om te gaan met vooroordelen en goed bedoelde adviezen van anderen. Hoe de behandeling er in detail uitziet en wat het juiste moment is om met de therapie te beginnen, worden altijd individueel bepaald. Daarbij is ook belangrijk welke behandelopties de voorkeur hebben van de hulpvrager en de omgeving.

 

Multimodaal behandelconcept

Er bestaat geen standaardtherapie. In de huidige richtlijnen voor de behandeling van ADHD wordt in beginsel altijd een combinatie van verschillende behandelcomponenten in het kader van een zogeheten multimodale therapie aanbevolen.

Welke van de mogelijke behandelingsbouwstenen hoe worden gecombineerd, hangt af van persoonlijke factoren zoals de lijdensdruk, de leeftijd, de levenssituatie en de ernst van de aandoening. Bij de keuze is het belangrijk dat het behandelconcept steeds optimaal op de behoeften van het kind/de jongere is afgestemd.

 

 

Doelgericht behandelplan

Alvorens een individueel behandelplan op te stellen, is het belangrijk om samen met de behandelaars doelen te stellen die met het therapieconcept moeten worden bereikt. Alleen zo kan worden beoordeeld of de gekozen behandeling bij de patiënt en zijn levenssituatie past.

Bij milde ADHD kunnen gedragstherapeutische en pedagogische maatregelen in eerste instantie toereikend zijn.

Als de symptomen ernstiger zijn of gedragstherapeutische en andere maatregelen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, kan een vroegtijdige inzet van medicijnen zinvol zijn.

 


Referenties

  1. Zorgstandaard ADHD, GGz Standaarden, versie 4 februari 2019

Algemene opmerking

 

Deze informatie is algemeen. Het is niet geschikt voor het stellen van een diagnose en het vervangt geen consult met een arts.