ADHD-therapie & therapiedoelen

Therapie aanpassen aan veranderende eisen

 

 

De ADHD-symptomen veranderen in de loop van het leven, wat na verloop van tijd tot hogere eisen leidt. Deze veranderingen stellen ADHD-patiënten ook steeds weer voor nieuwe uitdagingen. Dit vereist een continue evaluatie en aanpassing van de ADHD-therapie.

Therapie concepten die bij kinderen functioneren, zijn in de pubertijd of op de volwassen leeftijd vaak niet meer effectief. Om een therapie desondanks te laten slagen, is het belangrijk rekening te houden met de veranderende eisen gedurende het leven

 

 

Therapiedoelen

Met de verandering van de ADHD veranderen in de loop van het leven ook de therapiedoelen. Alleen wanneer de therapiedoelen en therapie-strategieën op elkaar worden afgestemd, kan bij ADHD-patiënten een optimaal therapie resultaat worden bereikt.