Links naar handige websites voor patiënten

Een overzicht van handige websites om patiënten met ADHD en ouders naar te verwijzen.

 

www.adhdjemaaktwatmee.nl
Voor mensen met ADHD en hun naasten, om beter te begrijpen hoe ADHD wordt ervaren en tips hoe ermee om te gaan. 

 

www.balansdigitaal.nl
Landelijke oudervereniging. Belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap.

 

www.impulsenwoortblind.nl
Vereniging voor en door mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie. Ervaringsdeskundigheid is hun kracht.

 

www.brainwiki.nl
Brainwiki is gemaakt door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Deze landelijke organisatie zorgt ervoor dat behandelaars, ouders, jongeren, gemeenten en scholen betrouwbare kennis over psychische problemen hebben. Zodat kinderen en jongeren met zulke problemen de beste behandeling krijgen.